Kmetija

Naša kmetija obsega približno 30 hektarjev, od tega je približno 15 hektarjev obdelovalnih površin in še približno prav toliko gozdov, v katerih so pretežno listnata drevesa. Največji delež med drevesi ima bukev.

Na tej površini pridelujemo krmo za 40–50 govedi, prašiče in konje po sonaravni reji za potrebe turizma. Poleti se živina pase na ograjenih pašnikih in bolje pozna naše travnike kot hlev.
Živino krmimo dvakrat dnevno, povečini s senom. Poleti krmo vsak dan sproti kosimo, da živina dobi svežo travo, pozimi pa porabimo zaloge na seniku, ki ga čez poletje napolnimo s suhim senom.
Delo na kmetiji in življenje z naravo je bilo gospodarju Simonu položeno že v zibelko. Ljubezen do vsega, kar sta ustvarila na kmetiji, vodi tudi ženo Beti, ki z veseljem poprime za kakršnokoli delo, obenem pa z budnim očesom poskrbi, da tudi v gostinsko-turističnem nastanitvenem objektu, ki so ga zgradili pred več kot 20 leti, vse teče tako, kot mora. Delovne navade in pristne človeške vrednote so popotnica, ki sta jo predala tudi svojim trem hčeram.

Pri krmljenju živine ste lahko zraven in po želji tudi pomagate, da doživite pristen stik z živino in s kmečkimi opravili.

Naši gostje, posebej otroci, si radi ogledajo živali v hlevu in nasploh delo in življenje na kmetiji.

Občasno se gostje pridružijo tudi delu na travniku ali na polju in s tem začutijo utrip življenja na naši kmetiji. To je še posebej zanimivo za ljudi, ki živijo v velikih hrupnih mestih in nimajo predstave o življenju na kmetiji, niti je niso imeli priložnosti videti od blizu. Resda smo blizu večjih mest, a hkrati tako daleč od trušča in mestnega vrveža, da je naš vsakdanjik nekaj posebnega in pristnega. Obenem se boste vanj želeli vračati vedno znova.

konjkrava